Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
Benátská noc
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > GDPR

GDPR

Informační povinnost správce

Drazí spoluobčané, 

v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás náš úřad dovoluje informovat o postupech zpracovávání a zásad ochrany vašich osobních údajů.

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je: Obec Úvalno, zastoupená: ing. Radkem Šimkem. tel.: +420 595 176 284. e-mail: podatelna@uvalno.cz ID datové schránky: sxnbasy

Pověřenec na ochranu osobních údajů

Jako orgán veřejné moci musíme mít dle Nařízení GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám bude napomáhat chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Bc. Patrik Džambík, tel.: +420 734 106 799, e-mail: gdpr@mikroregionkrnovsko.cz

Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, 

můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Z jakého důvodu zpracovává obec  Úvalno vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme výlučně na základě právního titulu v souladu s čl. 6. Nařízení

GDPR. Osobní údaje jsou zpracovávány především (ne výhradně) za účelem:

  • plnění smlouvy - čl. 6., písm. b) GDPR,
  • splnění právních povinností, které nám ukládá platná legislativa ČR (zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů především) - čl. 6., písm. c) GDPR   
  • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni  - čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR; 

Můžeme také zpracovávat vaše osobní údaje na základě vámi uděleného souhlasu. V takovém případě máte právo kdykoli souhlas odvolat, nicméně tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto uděleném souhlasu před jeho odvoláním. Jednoduše řečeno to znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

Kdy předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům?

V případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad v případě vyúčtování dotací). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí účetní).

Předáváme osobní údaje do třetích zemí?

Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování a platných zákonných lhůt, případně po dobu stanovenou vnitřními předpisy obce (především dle schváleného archivačního a skartačního řádu).

Jaká mám práva plynoucí ze zpracování osobních údajů a kde je můžu uplatnit?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom:

- vám umožnili přístup k vašim osobním údajům, tzn. že nás můžete požádat, abychom Vám

sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a v případě kladné odpovědi, nás můžete

požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto

údajů, případně vyžádat si kopii zpracovávaných informací.

- opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné

- vymazali vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17

Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování.

Na obec je možné se k uplatnění Vašich práv v oblasti osobních údajů obracet emailem

na adresu podatelna@uvalno.cz, datovou schránkou sxnbasy nebo můžete zvolit způsob osobní návštěvy

obecního úřadu. Máme, ale za povinnost vás informovat, že svou totožnost musíte doložit, a

proto Vás může pověřený pracovník vyzvat k předložení dokladu, který jednoznačně potvrdí

vaší identitu (například OP, pas)

Kolik musím zaplatit a kdy se mi dostane odpovědi?

Zpracování žádosti je bezplatné, nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. v případě přenesení osobních údajů na disk můžeme požadovat uhradit cenu disku).

Úřad má povinnost vás informovat do jednoho měsíce od doby, kdy byla žádost přijata zaměstnancem obecního úřadu. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

Pokud se domníváte, že nezákonně nakládáme s vašimi osobními údaji, popřípadě nějakým způsobem porušujeme výše uvedené, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů.